Vakantiegelden


We starten al de derde maand van het jaar en ongetwijfeld heb jij al een paar vakantie-aanvragen op jouw bureau liggen.

Tuurlijk, werknemers zijn ook bezig met hun vakantie te plannen en dan reizen de eerste vragen zoals

  • hoeveel dagen vakantie heb ik dit jaar?
  • wanneer wordt het vakantiegeld betaald?
  • zijn er verplichte dagen?
  • zijn er feestdagen die verzet zijn?
  • welke periode mag ik wel of niet nemen
  • tegen wanneer heb je mijn vakantiedata nodig?

Om te beginnen, leg ik je graag uit dat het al voor arbeiders en bedienden anders verloopt. ik heb het niet over de opbouw van de vakantiedagen, die loopt gelijk, maar de uitbetaling van enkel en dubbel vakantiegeld is anders.

Jawel! Enkel én dubbel vakantiegeld. Enkel vakantiegeld is de doorbetaling van de dagen die de werknemer opneemt en dubbel vakantiegeld is de extra betaling die de werknemer er bovenop krijgt. En ook daar is weer een verschil, om het nog even moeilijker te maken 😉

Het zit hem vooral in de tijdlijn en vanuit welk kanaal dat de werknemers het vakantiegeld (enkel en dubbel) ontvangen.

Uiteindelijk is het altijd de werkgever die het vakantiegeld betaald heeft ze, al gebeurt het ontvangen via andere wegen.

Ik leg uit:

Arbeiders:

Arbeiders krijgen vanuit de Rijksdienst Jaarlijkse Vakantie zowel enkel als dubbel vakantiegeld en ze krijgen dat in één betaling tussen 1 mei en 30 juni.

Maar ik neem je eerst een paar maanden terug: naar eind januari.

Eind januari moeten de sociale secretariaten de DMFA-aangifte doen van het vierde kwartaal, dat is de totaalaangifte van wat er gepresteerd is tussen 1 oktober en 31 december in het voorgaande jaar. Die aangifte wordt bij de RSZ ontvangen en zo heeft ook de Rijksdienst Jaarlijkse Vakantie (RJV) alle prestaties van het afgeronde kalenderjaar.

Op basis daarvan kan de RJV dan ook de vakantierechten bepalen voor het nieuwe jaar. Dat verschilt trouwens ook in landen: in België bouwen we vakantierechten op, op basis van de prestaties van voorgaand jaar. In Nederland bijvoorbeeld bouw je in het huidige kalenderjaar op.

Nu, de RJV heeft alle gegevens en gaat aan de slag met de berekening van zowel vakantiedagen als vakantiegelden.

De werkgevers van arbeiders betalen al elk kwartaal een bijdrage voor het vakantiegeld aan de RSZ, kwestie van een voorafbetaling zeg maar.

De RJV ontvangt eind januari alle gegevens, berekend in februari en stuurt rekeningen uit naar de werkgevers die arbeiders tewerk stellen om de resterende vakantiegelden aan de RSZ over te maken.

Kan je nog volgen?

  • RJV berekend
  • RSZ int de gelden RSZ stort door aan RJV
  • RJV stort door aan de arbeiders.

In februari kunnen de arbeiders ook al inloggen bij de Rijksdienst Jaarlijkse vakantie en dan kunnen ze hun voorlopige berekening al bekijken, zowel voor het aantal vakantiedagen als voor het vakantiegeld.

Wat als ze overgaan van een arbeidersstatuut naar een bediendestatuut? Ja, dan moet werkgever waar hij of zij aan de slag is als bediende de verrekening maken van het enkel vakantiegeld. Die verrekening wordt in twee delen gedaan: enkel vakantiegeld wanneer hij of zij de dagen opneemt als bediende (dus 90% wordt dan al verrekend) en het dubbel vakantiegeld wordt verrekend in juni, bij de uitbetaling van het dubbel vakantiegeld.

Dat overstappen van statuut heeft dus iets meer om het lijf maar is uiteindelijk hetzelfde.

Bedienden:

Bij bedienden verloopt dit anders, hetzij wat eenvoudiger.

Bedienden krijgen zowel enkel als dubbel vakantiegeld ineens uitbetaald door de werkgever. Het enkel vakantiegeld is dus de doorbetaling van de vakantiedagen wanneer die genomen worden, het dubbel vakantiegeld is de extra uitbetaling die vaak in de maand juni komt. Eigenlijk dient de werkgever het dubbel vakantiegeld uit te betalen in de maand dat de hoofdvakantie genomen wordt, al wordt het dan een beetje chaos in de loonverwerking. Daarom dat 99% van de werkgevers dat al in juni of zelfs mei uitbetalen.

Af en toe is er een werkgever die daarmee wil wachten of zelfs de regels van de kunst niet volgt en de vakantiegelden in november betaalt, al haal ik graag aan dat dat niet de bedoeling is.

Dat is de funest voor jouw HR-beleid (ook al overleg je dat want de rest van België krijgt het wél in juni) én het is tegen de wetgeving in.

Nu we het gehad hebben over de verschillen in de uitbetaling en de opbouw van de rechten, wil ik het nog héél even hebben over het maken van die planning en andere dagen.

Vakantiedagen zijn niet hetzelfde als feestdagen en ADV-dagen.

Feestdagen zijn officieel vastgelegd nationaal of in de sector, ADV-dagen kunnen ook sectoraal bepaald zijn maar zijn eerder recuperatieuren omdat de werknemer doorheen het jaar te veel uren per week werkt.

ADV-dagen bouw je dus wél op in huidig kalenderjaar.

Qua planning kan je dus al snel de feestdagen aanduiden op jouw jaarkalender en je kan dan bepaalde feestdagen verplaatsen wanneer ze vallen op inactiviteitsdagen maar vergeet ook zeker niet tijdig te beginnen aan jouw vakantieplanning.

Bijna elk jaar moeten we werkgevers aanspreken op resterende vakantiedagen, ADV-dagen, overuren die nog opgenomen moeten worden…

Op tijd beginnen is hier aldus de boodschap!

En… jij als werkgever moet jouw werknemer op tijd verwittigen dat hij of zij de resterende vakantiedagen moet inplannen. Wanneer hij of zij dat niet doet… of te laat inplant zodat de planning dat niet meer toelaat, is in principe de werknemer die vakantiedagen kwijt!

Uitbetaling is een gunst in bepaalde situaties mogelijk maar de wethouder heeft liever dat de werknemer zijn of haar vakantiedagen benut heeft.